MASTER CLASSIC YOGA TEACHER

Master Classic Yoga Teacher to osoba, która po uzyskaniu dyplomu Advance Classic Yoga Teacher oraz uczestniczeniu w warsztatach - Oddech i relaksacja, Pozycje odwrócone, Asany na mięśnie brzucha, Asany uzupełniające - pomyślnie zdała egzamin końcowy.

Egzamin przysługuje osobie, która przedstawi komplet dokumentów zaświadczających o tym, iż posiada dyplom nauczyciela jogi w systemie naszej szkoły oraz certyfikaty z przebytych warsztatów. Na egzamin można umawiać się telefonicznie, bądź mailowo. Egzamin będzie składał się z części teoretycznej i praktycznej przed komisją składającą się z kadry szkoleniowej Classic Yoga School.